2023 Research from the Open University

Here’s a selection of papers published in 2023 by some of the OU researchers, Transformative effects of globalisation and law in the Netherlands.

Eduardo Arenas Catalan, ‘Solidarity in the Principles and Guidelines on Human Rights and Public Health Emergencies’ (Bill of Rights) https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/.

J. Claassen, ‘Doctrinal and Empirical Perspectives on Preliminary References to the European Court of Justice: Separate Worlds, Unanswered Questions’ (Online First 27.10.2023), European Journal of Legal Studies

J. Claassen, ‘Georgiou v. Greece: The ECtHR’s renewed interference with the obligation to refer preliminary questions‘, EU Law Live 22-03-2023.

C.M Zoethout & S. Devriendt, “Limiting the Freedom of Religion in the Name of Animals: Un-stunned Ritual Slaughter and the European Courts”, in: Md J. Hossain Bhuiyan en A. Black (eds.), Religious Freedom and Accommodating Religious Diversity: Challenges and Responses 2023 (verschijnt binnenkort).

S. Devriendt, Inhoud geven aan levensbeschouwelijke diversiteit via Vlaams officieel onderwijs: van theorie naar praktijk”, Boom juridisch Antwerpen 2023.

L. Lavrysen, T. Moonen, J. Theunis, J. Goossens, S. Devriendt, B. Meeusen & V. Meerschaert “Belgium”, in: R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda & R. De Carolis (eds.) 2022. The 2022 Global Review of Constitutional Law, I·CONnect-Clough Center 2023.

W. Sorgdrager, E.W. Kolthoff, F.W.M. van Straelen, N. de Groot, M. Dekkers, J.W. Mensink & B. Breumelhof (2023). Waarborgen voor heimelijk werk: Onderzoek van de Commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. Commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D43384

CRvB 17 oktober 2023, JB 2023/236 m.nt. C.B. Modderman

Coen Modderman, ‘Open kaart spelen. Pro forma-bezwaar en -beroep vermelden in rechtsmiddelenverwijzingen’, Nederlands Juristenblad 2023, afl. 37, p. 3226-3229

ABRvS 30 augustus 2023, AB 2023/278 m.nt. C.B. Modderman

Coen Modderman, ‘Verkiezingsblog #6: Decentrale overheden’, Nederland Rechtsstaat 2023 (Verkiezingsblog 2023 #6: Decentrale overheden – Nederland Rechtsstaat)

Coen Modderman, ‘Tijdig tijdigheid aankaarten’, Burger & Overheid 2023 (Tijdig tijdigheid aankaarten – Burger & Overheid (burgeroverheid.nl))

Coen Modderman, ‘Aandachtspunten bij inhuur van juristen door (decentrale) overheden’, Binnenlands Bestuur 2023 (Aandachtspunten bij inhuur van juristen door (decentrale) overheden (binnenlandsbestuur.nl))

Coen Modderman, ‘Sunrise lawmaking, de Eerste Kamer en decentrale parlementen’, Nederland Rechtsstaat 2023 (Sunrise lawmaking, de Eerste Kamer en decentrale parlementen – Nederland Rechtsstaat)

Coen Modderman, ‘Rechtsstaat, de internationale rechtsorde en verdragen’, Staatscommissie rechtsstaat 2023 (Brief Coen Modderman | Brief | Staatscommissie rechtsstaat)

S.F. Naber, ‘De criminele burgerinfiltrant in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit; een wolf in schaapskleren? Het uitkeren van gelden bij het inzetten van criminele burgerinfiltranten in relatie tot het instigatieverbod uit artikel 6 lid 1 EVRM’, Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2, 2023, p. 1-12.

Leenknegt, G-J., & Passchier, R. (2023). Between Accessibility and Oblivion: Strenghts and Weaknesses of the ‘Invisible’ Dutch constitutional amendment model. In R. Albert (Ed.), The Architecture of Constitutional Amendments: History, Law, Politics (1 ed., pp. 209-220). Hart Publishing. https://www.bloomsbury.com/au/architecture-of-constitutional-amendments-9781509959082/

Passchier, R., & Stremler, M. (2023). Sitting at the Same Table: a cross-disciplinary ‘constitutional-institutionalist’ approach to the study of constitutions. International Journal of Law in Context, 19(2), 255-271. https://doi.org/10.1017/S1744552323000034

B.M. van Schaik, ‘The Right to Apostasy Recognised? Reaffirming the Right to Religious Freedom’, Politics, Religion & Ideology (Taylor & Francis), vol. 24 (2) 2023, p. 1-21.

B.M. van Schaik, J. Janssen, S. Devriendt, R.W. Timmers, C.M. Zoethout, D. Abels, E.W. Kolthoff, ‘Een verkennend onderzoek naar uitsluiting van ex-leden door religieuze gemeenschappen’ in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum’, december 2023.

B.M. van Schaik & L. Hillary, ‘Conceptualisation shapes Practise: Apostasy-based Refugee Claims’, Journal of Human Rights Practise (Oxford), online november 2023.

N.F.H. Schnabl, ‘Comment: Enhanced Legal Protection under Article 21 of the Digital Services Act?’, augustus 2023. http://institutionsforconflictresolution.net/NEWS-COMMENTS/COMMENT-Enhanced-Legal-Protection-under-Article-21-of-the-Digital-Services-Act/#wbb1

N.D. Touw & I. Tzankova, I. (2023). Parallel actions in cross-border mass claims in the EU: A (comparative) lawyer’s paradise? Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2023(1), 9-30.

N. Touw (OU), I. Tzankova (UvT), A. van Hoek (UvA), M. Pertegás (UM) en C. van der Plas (UvA) Conferencte “The Netherlands: a forum conveniens for collective redress”, februari 2021.

Derk Venema, ‘De mythe van het dilemma tussen rechtszekerheid en rechtvaardigheid in de reflectie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het kinderopvangtoeslagschandaal’, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2023-1, p. 34-45.

Arie-Jan Kwak & Derk Venema, De Integere rechter. Ethiek en praktijk van het rechterlijk beroep, (2e druk) Boom Juridische Uitgevers 2023.

A.D. Visser, ‘De titel van het artikel is: ‘Internationaal vervoer van goederen over de weg: geeft de CMR een regeling voor de verdeling van de bewijslast, of moet er worden uitgeweken naar het nationale recht?’ Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 4 2023, p. 133-139.